Kirkon kynnykset. Sitoutuminen ja kirkon jäsenyys. Mikkelin hiippakunnan synodaalikirja 1998. Kirjapaja 1997.

Matin kirkkovuosi. Päivänavauksia alakouluun. Hartauksia partioon ja varhaisnuorisotyöhön. LK-kirjat 2008.

Ajatuksia arvoista. Toim. Seppo Häkkinen & Riitta Kolehmainen. Arvojen Akatemia. Kirkkohallitus 2008.

Ihanne ja todellisuus. Jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 1960-luvulta 2000-luvulle. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 108. Tampere 2010.

Isä. Kolmiyhteinen Jumala: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Pienryhmäaineisto. Kansan Raamattuseura / EVKO 2012.

Rohkeasti luterilainen. Paimenkirje. Kirjapaja 2013.

Luottaen huomiseen. Kirjapaja 2015.

Rohkeasti kristitty. Paimenkirje. Kirjapaja 2019.

Artikkeleita ja kirjoituksia useissa julkaisuissa sekä lehdissä. Kolumneja seuraavissa lehdissä: Uutisvuoksi 1984–1987, Itä-Häme 1987-, Sana 2011, Kotimaa 2016, Karjalainen 2016, Tiimalasi 2019-2023, Kirkonseutu 2020-2023, Uusi Tie 2021.