Artikkelit

Jäsenidentiteetin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen kirkon haasteena. Lectio praecursoria. (julkaisussa Mikkelin hiippakunnan synodaalikokouksen pöytäkirja 18.-19.3.1998.)

Verkostoituminen ja yhteistyö (julkaisussa Seurakuntatyön johtamisen käsikirja. Kirjapaja 2003.)

Seurakunnat maaseudun tukena (julkaisussa Kirkko ja maaseutu. Suomen ev.-lut. kirkon keskushallinto. Sarja C 2003:3. Sama ruotsiksi Kyrkan och landsbygden. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, centralförvaltningen. Serie C 2003:5.)

Seurakuntien yhteistyö (julkaisussa Mikkelin hiippakunnan hiippakuntakokouksen pöytäkirja 2003.)

Kirkon jäsenyyteen sitoutuminen (julkaisussa Muutoksen tulkkina. Kirkot ja uskonnollinen elämä osana yhteiskuntaa. Kirjapaja 2003).

Aarre keskellä kylää (julkaisussa Kotikirkko tutuksi viidellä aistilla. Kirkkopedagogiikan opas. Lasten Keskus 2005.)

Jäsenyyden vahvistaminen kirkon haasteena (julkaisussa Kirkon kalenteri 2006. Kirkkopalvelut 2005.)

Kirkon ja viranomaisten yhteistyö tsunamin jälkeen (julkaisussa Poliisit ja papit tsunamityössä. Suomen ev.lut. kirkon kirkkohallituksen julkaisuja 2006:5.)

Heinolan pitäjänkirkon symboliikka (julkaisussa Heinolan kyliltä ja kaduilta. Heinolan kotiseutu- ja perinnekirja 3. Heinola-seura 2008.)

Aika vaieta ja aika puhua. Kirkon työntekijän vaitiolovelvollisuuden ja ilmoitusvelvollisuuden jännite. Teologinen Aikakauskirja 4/2009.

Kuka on kirkon oikea jäsen? Perusta 1/2010.

Maallistumisen vastalääkkeet (julkaisussa Kuninkaani on tieni. Professori Jouko N. Martikainen 75 vuotta. Väyläkirjat 2011.)

Yleinen ja erityinen virka kirkon hallinnossa. Crux 3/2012.

Ihanne ja todellisuus – jäsenyyteen sitoutuminen Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Reseptio1/2012.

Yksilön kokonaisvaltainen hyvinvointi (julkaisussa Selvää synergiaa – eettisesti kantavaa päihdekasvatusta. Toim Ari Inkinen, Jarmo Kokkonen ja Virpi Ruuska. HUMAK Sarja C 33. 2013.)

Huomenna. Reseptio 1/2013.

Piispainkokouksen tehtävän määrittely vuosina 1997–2012. (julkaisussa Olavin ja Mikaelin jalanjäljissä. Toim. Tapani Innanen, Teija Pitkänen ja Timo Åvist. Hymnologian ja liturgiikan seuran vuosikirja HYMNOS 2013. Helsinki.)

The Ideal and the Reality: Commitment to Membership in the Evangelical Lutheran Church of Finland (julkaisussa Sinappi, St. Petersburg and Siikaniemi. The 13th, 14th and 15th theological discussions between the Evangelical Lutheran Church of Finland and the Russian Orthodox Church. Documents of the Evangelical Lutheran Church of Finland 13. Church Council 2013.)

Rohkeasti sairaalapappi. Crux 3/2014.

Apostolisuus ja kirkon tulevaisuus. Teologinen Aikakauskirja 5–6/2014.

Apostolisuus ja kirkon tulevaisuus (julkaisussa Kotimatkalla 2015. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja. SLEY-Media Oy.)

Kastetodistuksesta piispanristiin (julkaisussa Piispanpolku 10. Hengellisiä matkakertomuksia. Toim. Jaakko Heinimäki. Kirjapaja 2015.)

Pappisidentiteetti – mitä se on? Crux 4/2015.

Kirkko ja julkiset palvelut. Diakonia 2/2016.

Apostolinen usko tänään (julkaisussa Kotimatkalla 2016. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja. SLEY-Media Oy.)

Reformaation perintö kantaa ja haastaa (julkaisussa Porrassalmi X. Etelä-Savon kulttuurin vuosikirja 2017. Savon Sotilasperinneyhdistys Porrassalmi. 2017.)

Kuinka sydän voisi lämmetä Kristukselle? (julkaisussa Kotimatkalla 2017. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja. SLEY-Media Oy.)

Luterilainen seurakuntatyön teologia (julkaisussa Yksi, pyhä, yhteinen. Apostolinen todistus muuttuvassa maailmassa. Piispa Matti Repo 60 vuotta. Toim. Tomi Karttunen. Kirjapaja 2019.)

Vuosikymmen idänsuhteiden hoitajana. Kokemuksia ja ajatuksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon idänsuhteista. Reseptio 2/2019.

Diakonia kirkon erottamattomana toimena. Diakonia 4/2019.

Koronapandemian vaikutuksia Suomen evankelis-luterilaisen kirkon näkökulmasta (lausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 24.5.2020). (julkaisussa Koronapandemian hyvät ja huonot seuraukset lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 1/2020.) https://www.eduskunta.fi/FI/naineduskuntatoimii/julkaisut/Documents/tuvj_1+2020.pdf

Kristittyinä ääri-ilmiöiden ja pelon ajassa. Kristillinen Lääkärilehti 2/2021.

Kristittyinä ääri-ilmiöiden ja pelon ajassa (julkaisussa Kotimatkalla 2021. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen vuosikirja. SLEY-Media Oy.)

Selostuksia eräiden siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista 1939–2021. (taustoittava artikkeli julkaisussa Selostuksia eräiden siirtoseurakuntien kohtaloista ja sotatapahtumista 1939–2021. Toim. Outi Örn. Karjalan Liitto 2021.)

Miksi uskonnosta on tullut yhtäkkiä vaarallista? (yhteiskirjoitus Niko Huttusen kanssa). Kanava 8/2021.

Näkökohtia ajankohtaisselontekoon turvallisuusympäristön muutoksista. Asiantuntijalausunto eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 3.5.2022. EDK-2022-AK-23117

Ukrainan sota tulee iholle. Maan suola 13.10.2022. d34db024-3429-a7bf-0eef-97a6addd0504 (evl.fi) [ks. arviointia Teologinen Aikakauskirja 4/2023 Reetta Kallanne: Sota, rauha ja rukous. Ukrainan sota Suomen evankelis-luterilaisen kirkon retoriikassa vuonna 2022]

Kirkon tehtävä turvallisuusympäristön muutoksessa. Crux 1/2023. Kirkon tehtävä turvallisuusympäristön muutoksessa – AKI-liitot (akiliitot.fi)

Viihdekirkko ja kirkon uudistuminen (julkaisussa Kirkon olemus on missio. Juhlakirja dosentti Risto Ahosen täyttäessä 80 vuotta. Toim. Jaakko Rusama. Väyläkirjat 2023).

Kirkon yhteyteen ottamisen teologia (julkaisussa Kasteessa kaiken perusta – selvityksiä kirkollisten toimitusten teologiasta. Toim. Anna-Kaisa Inkala & Kari Kopperi. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja, Kirkko ja toiminta 153. Kirkkohallitus 2024) Kirkon julkaisut (evl.fi)